Aktualności

Nowe regionalne programy strategiczne

Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania projektów regionalnych programów strategicznych

W związku z przyjęciem projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 po konsultacjach, Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania projektów pięciu regionalnych programów strategicznych (RPS) w zakresie:

  1. bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
  2. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  3. edukacji i kapitału społecznego
  4. mobilności i komunikacji
  5. gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego

Regionalne programy strategiczne stanowią uszczegółowienie zapisów Strategii oraz będą realizować następujące cele operacyjne Strategii:

RPS (w zakresie)

CO

bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego

1.1. Bezpieczeństwo środowiskowe

1.2. Bezpieczeństwo energetyczne

edukacji i kapitału społecznego

2.1. Fundamenty edukacji

2.3. Kapitał społeczny

bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

1.3. Bezpieczeństwo zdrowotne

2.2. Wrażliwość społeczna

mobilności i komunikacji

2.4. Mobilność

3.4. Integracja z globalnym systemem transportowym

1.4. Bezpieczeństwo cyfrowe

gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego

3.1. Pozycja międzynarodowa

3.2. Rynek pracy

3.3. Turystyka i oferta czasu wolnego

 

view szablon artykułu