Aktualności

Aktualny harmonogram prac nad SRWP 2030

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą zasady, tryb i harmonogram opracowania SRWP 2030

Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 29 marca 2021 r. przyjął uchwałę zmieniającą zasady, tryb i harmonogram opracowania SRWP 2030.

Na nieznaczne wydłużenie prac miało wpływ:

  • Unieważnienie pierwszego postępowania dot. zamówienia na badanie ex-ante
  • Opóźnienia w przygotowaniu Umowy Partnerstwa i w efekcie programów perspektywy finansowej UE 2021-2027
  • Pogłębienie debaty z zaangażowaniem Radnych Województwa Pomorskiego
  • Negatywny wpływ pandemii COVID-19

Do pobrania:

Uchwała nr 369/XXX/21 SWP z dn. 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracownia SRWP 2030

 

 

view szablon artykułu