Programowanie 2021-2027

 

DOKUMENTY I RAPORTY

Sprawozdanie krajowe – Polska 2019


PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ UE

1. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, Załącznik

2. Rozporządzenie ogólne: ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, Załącznik

3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Załącznik 1, Załącznik nr 2

4. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Załączniki 1-3

5. Erasmus: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Załącznik

6. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), Załącznik

7. Fundusz Azylu i Migracji, Załączniki 1-8

8. Kreatywna Europa, Załączniki 1-2

9. Program „Wymiar Sprawiedliwości", Załączniki 1-2

10. Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji, Załącznik 1, Załącznik 2

11. Program Wspierania Reform, Załączniki 1-3

12. InvestEU, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4

13. Horyzont Europa

14. Instrument „Łącząc Europę" (CEF), Załącznik

15. Cyfrowa Europa, Załączniki 1-3

16. Single Market Programme, cz. 2

17. Program Działań na rzecz Środowiska i Klimatu (LIFE), Załączniki

18. Wspólna Polityka Rolna, Załączniki 1-12, Rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania, Załącznik

19. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR), Załączniki 1-5

20. Europejska Współpraca Terytorialna" (Interreg), Załącznik

21. Europejski Korpus Solidarności, Załącznik

22. Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, Załączniki 1-7

23. Europejski Fundusz Obronny, Załącznik

24. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Załącznik 1-8

25. Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego

26. Program Kosmiczny Unii, Załącznik

 

OPINIE I STANOWISKA

1. Stanowisko Związku Województw RP w sprawie Polityki Spójności po roku 2020

2. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

3. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE , Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

STRONY INTERNETOWE

1. Portal Funduszy Europejskich

2. Strona Komisji Europejskiej

Polecamy