Pomorskie 2030 - duży logotyp

Aktualny harmonogram prac nad SRWP 2030

30.03.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
30.03.2021

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą zasady, tryb i harmonogram opracowania SRWP 2030.

Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 29 marca 2021 r. przyjął uchwałę zmieniającą zasady, tryb i harmonogram opracowania SRWP 2030.

Na nieznaczne wydłużenie prac miało wpływ:

  • Unieważnienie pierwszego postępowania dot. zamówienia na badanie ex-ante
  • Opóźnienia w przygotowaniu Umowy Partnerstwa i w efekcie programów perspektywy finansowej UE 2021-2027
  • Pogłębienie debaty z zaangażowaniem Radnych Województwa Pomorskiego
  • Negatywny wpływ pandemii COVID-19
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego