RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Zakończenie konsultacji diagnozy Regionalnego Planu Transportowego

Zakończenie konsultacji diagnozy Regionalnego Planu Transportowego

10.03.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
10.03.2021

Informujemy, iż 1 marca 2021r. zakończono konsultacje UWARUNKOWAŃ I DIAGNOZY STANU ISTNIEJĄCEGO stanowiącej część Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030 (RPT) realizującego Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym.

Szerokie zainteresowanie treścią dokumentu oraz jego kluczowe znaczenie dla całego Województwa Pomorskiego potwierdza liczba przesłanych formularzy z uwagami. Wszystkie złożone uwagi oraz spostrzeżenia zostaną dokładnie przeanalizowane i będą stanowić nieocenioną pomoc przy tworzeniu całości dokumentu, jakim jest Regionalny Plan Transportowy.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ich przebiegu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego