Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

25.02.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
25.02.2021

Raport powstał w ramach pierwszego etapu badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+.

Obowiązek przeprowadzenia oceny ex ante dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 wynika z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ocena ta pozwoliła zweryfikować trafność zdefiniowanych wyzwań, celów i oczekiwanych rezultatów, zaproponowanych wskaźników postępu realizacyjnego, systemu realizacji oraz ram finansowych w projekcie Strategii. Ocenie została poddana spójność wewnętrzna projektu Strategii, jak również jego spójność z unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi.

Kolejnym etapem badania będzie ocena ex ante projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza (kontynuacji programu regionalnego dla województwa pomorskiego na lata 2021-2027).

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego