Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Infrastruktury
Referat projektów infrastrukturalnych
Zespół ds. projektów

 

Adres siedziby:            Adres do korespondencji:

ul. Równa 19/21         ul. Okopowa 21/27

80-067 Gdańsk           80-810 Gdańsk