Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 58 32-68-684

e-mail: strategia2030@pomorskie.eu