Skip to Content

Szanowni Państwo,

Przekazuję Państwu projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, czyli najważniejszy dla Regionu dokument, który określa wizję rozwojową Pomorza w kolejnej dekadzie.

Zjawiska globalne, z którymi przyjdzie nam się mierzyć będą bezprecedensowe. Sposób, w jaki się do nich zaadoptujemy i je wykorzystamy, na długie lata określi ścieżkę rozwojową naszego województwa. Zmiany klimatu, rewolucja technologiczna, powszechna cyfryzacja życia, starzenie się społeczeństwa i zmieniające się w wyniku tych procesów relacje między ludźmi – to największe wyzwania, które musimy brać pod uwagę planując rozwój województwa pomorskiego w perspektywie 2030 r. Jednocześnie fundamentalne jest, aby realizacja Strategii 2030 umożliwiła wzmocnienie wspólnoty regionalnej i nie wykluczała żadnych mieszkańców województwa, niezależnie od tego, w jakich częściach regionu mieszkają.

Warunkiem sukcesu Strategii 2030 będzie regionalne porozumienie i współdziałanie wokół przyjętych celów rozwoju.

Od przyjęcia pierwszej strategii rozwoju województwa mija dwadzieścia lat. Już po raz czwarty podejmujemy wyzwanie przygotowania tego dokumentu. Strategia z 2000 r. była pierwszą próbą określenia wizji Pomorza oraz zaplanowania rozwoju na poziomie regionalnym. Z kolei w 2005 r. pojawiły się nowe wyzwania i szanse wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Efektem rozpoczętych wówczas inicjatyw jest na przykład Pomorska Kolej Metropolitalna. Poważną zmianę naszego myślenia o rozwoju regionu przyniosła Strategia z 2012 r., w której Samorząd Województwa Pomorskiego przyjął rolę lidera i koordynatora działań rozwojowych. Strategia umożliwiła wejście w kolejną fazę rozwoju, w której zostały podjęte ukierunkowane i skoordynowane działania przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów. Efektem takiego podejścia są pionierskie w skali naszego kraju zintegrowane przedsięwzięcia, takie jak realizowany ze wszystkimi powiatami projekt kształtowania sieci szkolnictwa zawodowego, regionalne szlaki kajakowe oraz rowerowe, czy informatyzacja usług w kluczowych dla regionu szpitalach. 

Projekt Strategii 2030 przekazany w Państwa ręce jest efektem prac prowadzonych w 2019 r. przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z ekspertami i praktykami, którzy wsparli tworzenie dokumentu swoją wiedzą i doświadczeniem. Istotny jest także wkład Subregionalnych Zespołów Roboczych reprezentujących samorządy lokalne, partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawicieli trzeciego sektora.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy debatę regionalną na temat projektu Strategii 2030. Potrwa ona do końca czerwca 2020 r. Będzie to proces transparentny, merytoryczny i partnerski, a wszystkie głosy wnikliwie przeanalizowane. Zachęcam Państwa do aktywnego w nim udziału!

 

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Web Content DisplayWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept