Aktualności

Powstaje projekt Strategii Pomorskie 2030

W dniach 4-18 listopada 2019 r. odbyły się spotkania, podczas których zostały zgłoszone wstępne propozycje do zakresu celów Strategii Pomorskie 2030:
  • 4 listopada: ekspercki panel tematyczny w obszarze Trwałe bezpieczeństwo (w tym środowisko, energetyka, zdrowie),
  • 5 listopada: ekspercki panel tematyczny w obszarze Silna wspólnota regionalna (w tym edukacja, usługi społeczne, kapitał społeczny, transport),
  • 7 listopada: ekspercki panel tematyczny w obszarze Odporna gospodarka (w tym pozycja międzynarodowa, zasoby pracy, oferta czasu wolnego, integracja z globalnym systemem transportowym),
  • 12 listopada: Nadwiślański Subregionalny Zespół Roboczy,
  • 13 listopada: Chojnicki Subregionalny Zespół Roboczy,
  • 15 listopada: Słupski Subregionalny Zespół Roboczy,
  • 18 listopada: Metropolitalny Subregionalny Zespół Roboczy.

Zgodnie z założeniami, projekt Strategii Pomorskie 2030 powstanie do końca bieżącego roku.

Z początkiem 2020 r. rozpoczną się szerokie konsultacje społeczne dokumentu.

Zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowane jest na koniec 2020 r.

view szablon artykułu