Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje, że

od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r. trwają

KONSULTACJE
projektu Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2030*


Z pełną treścią

projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji

można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie

Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku,

gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu

można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030"

lub na adres poczty elektronicznej

strategia2030@pomorskie.eu

 

do 30 czerwca 2020 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków

jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest jednocześnie projektem strategii w zakresie polityki społecznej, która jest jej integralną częścią.

Do pobrania:

view szablon artykułu