Aktualności
Powstaje projekt Strategii Pomorskie 2030

W dniach 4-18 listopada 2019 r. odbyły się spotkania, podczas których zostały zgłoszone wstępne propozycje do zakresu celów Strategii Pomorskie 2030:

Skoro bez edukacji ani rusz…

Bez edukacji ani rusz – trudno nie zgodzić się z tą tezą. Zwłaszcza, że edukacja nie dotyczy tylko najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Przeciwnie – głównym wyzwaniem jest aktywizacja w tym zakresie osób dorosłych, już pracujących. O ile w obszarze edukacji przedszkolnej, ogólnej i kształcenia zawodowego widoczny jest na Pomorzu istotny postęp, o tyle kształcenie ustawiczne (czyli dotyczące właśnie osób dorosłych) pozostaje naszą regionalną piętą Achillesa…

Środowisko – bez edukacji ani rusz

Adaptacja do zmian klimatu, transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawa jakości powietrza oraz wód Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego to najistotniejsze wyzwania środowiskowe przed jakim stoi nasz region i jego mieszkańcy.

Trwa dyskusja o Strategii 2030

Dyskusja o założeniach do Strategii 2030 podczas forów i spotkań

Pomorskie – Quo jedziesz?

Transport publiczny to jeden z najbardziej elektryzujących opinię publiczną obszarów kształtujących warunki życia na Pomorzu. Dobrze rozwinięty, choć niepozbawiony wad w Metropolii i znajdujący się w zdecydowanie gorszej kondycji w głębi województwa. Decyduje o dostępności funkcji oferowanych w ośrodkach miejskich, takich jak usługi zdrowotne, edukacyjne czy też możliwość uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.

Ochrona zdrowia – dylematy przyszłości

Ochrona zdrowia to temat, który dotyka każdego, a pojawiające się raz na jakiś czas kryzysy w służbie zdrowia wywołują dyskusję o konieczności zmian całego systemu.

Pomorski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań

W najbliższych latach pomorski rynek pracy będą kształtować takie zjawiska, jak: starzenie się społeczeństwa, migracje oraz rozwój nowych technologii. W szerszym kontekście wpływać na niego będą również czynniki środowiskowe, ekonomiczne, polityczne i społeczne. W zależności od relacji zachodzących pomiędzy nimi możliwych jest kilka scenariuszy, które mogą w przyszłości ukierunkować pracę oraz życie zawodowe (nasze i przyszłych pokoleń).