AktualnościProjekt SRWP 2030 po strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i ocenie ex-ante

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął trzeci projekt SRWP 2030

Harmonogram konsultacji RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie on-line

Konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów RPS

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027

Ruszają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa.Nowe regionalne programy strategiczne

Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania projektów regionalnych programów strategicznych

Projekt SRWP 2030 po konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejny projekt SRWP 2030