Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027