KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWP
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

24.11.2020
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
24.11.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030* wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, które będą trwały od 25 listopada do 23 grudnia 2020 r.

Z pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej: strategia2030@pomorskie.eu

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu lub w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski**.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 23 grudnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.


*Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest jednocześnie projektem strategii w zakresie polityki społecznej, która jest jej integralną częścią.

** W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego