Aktualności

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałą nr 669/168/20 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWP 2030.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 trwały łącznie 152 dni (od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Ze względu na stan pandemii ogłoszony w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony w jego konsekwencji reżim sanitarny, nie było możliwości organizacji konferencji i spotkań konsultacyjnych na terenie województwa. Pomimo tego, konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 miały szeroki charakter – zorganizowano łącznie 25 spotkań konsultacyjnych, w większości w formule zdalnej (on-line).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 92 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1348 uwag. Świadczy to o dużym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę nt. przyszłości regionu.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałą nr 669/168/20 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWP 2030.

Do pobrania:

view szablon artykułu