Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego ogłasza:

konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego,

które będą trwały od 2 do 22 czerwca 2021 roku

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego można zapoznać się na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: rps-srodowisko@pomorskie.eu  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 22 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

*W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

 

Do pobrania:

  1. Projekt RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko
  3. Formularz konsultacyjny
  4. Uchwała ZWP 519/255/21 z dn. 1 czerwca 2021 r.
  5. Ogłoszenie o konsultacjach
view szablon artykułu